LOGO

Spss & Amos
سایتی براي انجام مشاوره و تحليلهاي آماري
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

معرفی

سعي كردم در اين سایت مرجعي براي مقاله هاي مفيد آماري در زمينه هاي تحليل آماري و نرم افزار هاي آماري Spss , Amos,Lisrel ايجاد كنم  همچنین فایلهایی برای کمک به شما برای انجام پایان نامه تان نیز  اضافه شده استچنانچه به لينك مقالات مفید مراجعه كنيد این مطالب قابل دانلود می باشد. توجه داشته باشید که  اگر فایلهای pdf باز نشد، اسامی آنها را به انگلیسی تغییر دهید. هشدار جدي

براي واگذاري تحليل آماري پايان نامه خود به به افراد حتماً به اين سه نكته توجه كنيد:

1.   1-يا ورود داده هاي پرسشنامه را خودتان انجام دهيد و يا اينكه از شخص بخواهيد پرسشنامه ها را شماره زده و به ترتيب شماره ورود داده را انجام دهد، با اين كار خطر قالب کردن داده های ديگران به اسم داده های شما از بين مي ره و امکان رصد کردن داده های  خودتان پدید می آید.

 2. 2-حتماً به شخصي كه قراره تحليل پايان نامه شما را انجام بده، بگوييد كه output  پايان نامه را هم همراه فايل ورد به شما بده، با اين كار شما مطمئن مي شويد كه نتايج مربوط به پايان نامه شما است نه پايان نامه اي كه قبلا آماده شده

3. 3- به هيچ وجه از وي نخواهيد كه فصل 5 پايان نامه شما را نيز تدوين كند، چرا كه در اين صورت براي اين هدف بايد فصل 2 پايان نامه را در اختيار او قرار دهيد، فصل يك و سه را هم كه قبلاً داده ايد، فصل چهار و پنج را هم كه خودش براتون نوشته، يعني كل پايان نامه را دو دستي تقديم كرديد، و متأسفانه برخي افراد سود جو قبل از آنكه شما دفاع كنيد پايان نامه شما را به چند نفر فروختند، مقاله اش را هم استخراج كردند و فرستادند براي چاپ.

 » ( سه شنبه هشتم تیر 1389 )
» ( یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389 )
درباره ما

هادي مصدق ٍ دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه خوارزمی (تربيت معلم) علاقه مند به مباحث آماري و علم اسلامي
اين وبلاگ به منظور جمع آوري و در اختيار قرار دادن مقالات مناسب در زمينه علم آمار و روشهاي تجزيه و تحليل مناسب براي تحليل داده ها احداث گرديده. سعي كردم با جمع آوري مقالات و اطلاعات مناسب در اين وبلاگ، مرجع مناسبي براي رجوع علاقه مندان پديد آورم. كنم.
09355764684
09124764684

ایمیل : hadimosadegh@gmail.com
banner 240x200px

دسته بندی ها

مقالات مفید